Boeken

Als verhuizen emigreren is – België

Auteurs: Pascalle Pechholt, Carlo Douven, Ger Essers

Als verhuizen emigreren is - BelgiëWonen in België en werken in Nederland (derde druk)

ISBN-13: 9789013049657

 

Samenvatting van 'Als verhuizen emigreren is - België'

Dagelijks verhuizen er mensen uit het grensgebied van Nederland naar België. Zelden wordt beseft dat het een heuse emigratie betreft.
De financiering van de woning biedt diverse opties, sociale zekerheid moet goed afgedekt zijn, premies volks- en werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen, ziektekosten voldoende verzekerd, correcte belastingafdracht in beide landen in overeenstemming gebracht, successie- en pensioenrechten geregeld.

Het onderwerp 'wonen in België en werken in Nederland' heeft een hoge actualiteitswaarde door de fiscale en sociale 'valkuilen'. In een aantal gevallen ontstaan er namelijk problemen bij grensoverschrijdend werken. 'Spookrijdergedrag' bij grensoverschrijdend werken en wonen is een veelvoorkomend verschijnsel.

Om dit alles helder in beeld te brengen, is besloten om de tweede uitgave te actualiseren en zelfs uit te breiden met een hoofdstuk personenbelasting. In deze uitgave wordt tevens ingespeeld op 'Belgen' die in België blijven wonen, maar vlak over de grens in Nederland (gaan) werken. Voor hen is het Nederlandse belasting- en sociale stelsel vaak volstrekt onbekend. Per 2012 verschijnt de vierde druk.

Doordat emigratie met alle facetten van financieel verantwoordelijk gedrag te maken heeft, zijn in deze wegwijzer de belangrijkste aspecten gebundeld gericht op de doorsnee emigrant naar België die bij een Nederlandse werkgever in loondienst blijft en op de 'Belg' die in België blijft wonen, maar een Nederlandse dienstbetrekking heeft. Hierdoor krijgen emigranten én adviseurs een leidraad van hoe te handelen.
Naast een theoretische beschrijving wordt in een aantal praktijkcases aangegeven hoe de werkelijkheid is. Door het lezen van de wegwijzer kan men zich een goed beeld vormen van zaken die met name op fiscaal, sociaal en successierechtelijk gebied gaan veranderen.

 

 

Als verhuizen emigreren is – Duitsland

Auteurs: Pascalle Pechholt, Carlo Douven, Ger Essers

Als verhuizen emigreren is - DuitslandWonen in Duitsland en werken in Nederland

ISBN-13: 9789013058369

 

Samenvatting van 'Als verhuizen emigreren is - Duitsland'

Emigratie is van alle tijden. Ondanks alle problemen die integreren in een nieuwe woon- en leefomgeving nu eenmaal met zich meebrengt. Steeds meer Nederlanders gaan de laatste jaren in Duitsland wonen. Verhuizen binnen de Europese Unie is een fundamenteel recht. Nederlanders die naar Duitsland verhuizen maken gebruik van 'het vriu verkeer van personen'. De rechten van Nederlanders die naar Duitsland verhuizen zijn vastgelegd in de Europese Verdragen. Die regelen het verblijfrecht en voorkomen dat er sociale rechten worden aangetast. Belastingverdragen voorkomen dat men helemaal niet of dubbel belast wordt.

Verhuizen naar Duitsland lijkt dus simpel. Maar niets is minder waar. Want naast de verschillen in taal en cultuur zijn er niet te onderschatten verschillen in de sociale en fiscale stelsels. Meer dan wie ook beseffen grensbewoners en grensarbeiders wat Europa in de dagelijkse praktijk eigenlijk betekent. Terwijl Brussel met enig succes probeert de fiscale en sociale stelsels te coördineren, ontstaan er in een aantal gevallen problemen omdat er in Berlijn en in Den Haag bij de totstandkoming van de nationale wet- en regelgeving geen rekening wordt gehouden met grensoverschrijdend wonen en werken. Hoewel grenspalen noch prikkeldraad noch douaniers de mensen beletten de grens over te steken, is het toch zo dat er tot op de millimeter nauwkeurig is afgebakend waar Duits dan wel Nederlands recht van toepassing is.

Het boek is geschreven voor Nederlanders, die al in Duitsland wonen of naar Duitsland willen verhuizen. Maar ook voor adviseurs in de grensstreken. Men moet dan denken aan makelaars, belastingadviseurs, hypotheekadviseurs, financiële planners.. De auteurs hopen dat het boek een positieve bijdrage levert aan de maatschappelijke integratie van de naar Duitsland verhuisde Nederlanders.

 

Naslagwerk: Het nieuwe belastingverdrag Nederland-Duitsland

Op 1 januari 2016 treedt het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking. In dit naslagwerk worden alle achtergronden hiervan toegelicht. Het bevat opinies van deskundige auteurs, de complete teksten van het verdrag, bijlage en protocol. Ook omvat het een artikelsgewijze toelichting op alle artikelen en de volledige Nederlandse parlementaire geschiedenis.

 

Ebook
Ca. 540 blz., in PDF en EPUB-formaat.
Prijs: € 47,50 (inc. btw). Betaling op basis van factuur achteraf.

Boek op papier
Ca. 300 blz.
Prijs: € 47,50 (inc. btw  en verzendkosten). Betaling op basis van factuur achteraf.
NB: in het boek op papier is onderdeel 4 (de integrale Nederlandse parlementaire geschiedenis) niet opgenomen.
Bij afname van meer dan 15 exemplaren gelden afwijkende prijzen, neem daartoe contact op met: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

omslag

Inhoud
1. Toelichting op de artikelen van belang voor grensoverschrijdend werken van natuurlijke personen
2. De tekst van het verdrag, de bijlage en het protocol
3. Artikelsgewijze toelichting op alle artikelen in het verdrag
4. De Nederlandse parlementaire geschiedenis van het belastingverdrag (alleen in de e-book editie)

Op 1 januari 2016 treedt, naar alle waarschijnlijkheid, het nieuwe belastingverdrag met Duitsland in werking. Het nieuwe verdrag vervangt het verdrag uit 1959. Het nieuwe belastingverdrag heeft een lange Nederlandse parlementaire geschiedenis gekend. De geschiedenis bestaat uit enige honderden bladzijden tekst. De Duitse parlementaire geschiedenis was daarentegen zeer kort. Het Duitse parlement heeft geen nadere vragen gesteld. De parlementaire geschiedenis is een belangrijke vindplaats voor de toekomstige uitleg van het verdrag. Het nieuwe verdrag bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van het oude verdrag. In het boek komen met name de wijzigingen uitgebreid aan de orde. 
Dit boek bevat bestaat uit vier delen.
In deel 1 hebben enkele zeer ervaren deskundigen op het gebied van het internationale belastingrecht hun visie gegeven op een artikel van het verdrag dat voor grensoverschrijdend werken van natuurlijke personen van belang is. Het gaat dan niet alleen om de zogenaamde arbeidsartikelen (zelfstandige arbeid, niet-zelfstandige arbeid, pensioen, compensatieregeling, sporters etc.), maar ook om de wijze van voorkoming van dubbele belasting, invordering, gegevensuitwisseling etc.
In deel 2 vindt u de complete tekst van het verdrag, de bijlage en het protocol.
Deel 3 van het boek bevat een artikelsgewijze toelichting op alle artikelen in het verdrag. De toelichting bestaat uitsluitend uit artikelsgewijs gerangschikte parlementaire stukken. Per artikel kunt u de toelichting zien die is gegeven, maar ook de vragen en antwoorden die op dat artikel betrekking hebben.
Deel 4 omvat de volledige Nederlandse parlementaire geschiedenis van het belastingverdrag.

Onder redactie van mr. C.L.J.R. Douven. 
Met bijdragen van Luc ten Bokum, Carlo Douven, Debora Herveille, Jan-Joost Mak, Dennis Reins, Paul van der Smitte, Linda Vromen en Bas Wissing.

 

U kunt deze uitgave bestellen als een digitale uitgave (e-book) of als boek op papier.

http://www.grensoverschrijdendwerken.nl/bestellenbelastingverdragnederlandduitsland/view/form