Opdracht tot dienstverlening

 

Dit “Dienstverleningsdocument” wordt u aangeboden door:

We willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u wat u kunt verwachten ten aanzien van de aard en reikwijdte van onze dienstverlening. Tevens heeft u inzicht in de wijze waarop wij beloond worden en geven wij u een indicatie van de hoogte van deze beloning.

Wie zijn wij?

 

[r]emigratiedesk NL [B] [D] [F]

Steinderweg 49

6171 XJ Stein

 

In het register van Kamer van Koophandel staan we geregistreerd onder nummer 14132106.  Wij zijn aangesloten bij de Federatie voor Financieel Planners.  Een strikte Permanente Educatie is een van de onderdelen om de kennis up-to-date te houden.

 

Bereikbaarheid

Telefoonnr.  : 0031-46-42608 07

Mobiel nr.     : 0031-6-49806701

Faxnr.           : 0031-46-4262238

E-mail           : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Internet         : www.emigratiedesk.nl

 

 

Openingstijden 

maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 – 17.00 uur

woensdag van 9.00 – 12.00 uur

vrijdag van 9.00 – 17.00 uur (oneven weken)

 

Het is mogelijk een afspraak buiten kantooruren te maken. U kunt ook contact opnemen middels het contactformulier op onze website.

 

Dienstverlening

 

 [r]emigratiedesk adviseert vanuit verschillende disciplines waardoor u een totaalbeeld krijgt

van uw persoonlijke situatie met de daarbij behorende relevante persoonlijke wijzigingen op

het gebied van fiscaliteit, sociale zekerheid en estate planning bij grensoverschrijdend wonen en werken. [r]migratiedesk richt zich hierbij op de landen Nederland - België, Nederland - Duitsland en Nederland - Frankrijk. Middels persoonlijke coaching eventueel aangevuld met een op te stellen “stappenplan” krijgt u een leidraad van hoe te handelen. U kunt voor een totaaladvies maar uiteraard ook voor deelgebieden bij [r]emigratiedesk terecht. In een oriënterend gesprek van een half uur wordt altijd eerst uitgebreid besproken wat [r]emigratiedesk voor u kan betekenen. Indien u na afloop van de oriëntatie met [r]emigratiedesk in zee wenst te gaan, start het coachingstraject.

 

Een globale opsomming:

 • Praktische aspecten
  • In-/uitvoer auto
  • In-/uitschrijven gemeente
  • Aandachtspunten verzekeringen
  • Aandachtspunten bankrekening(en)
 • Procedure verwerven van een woning in België, Duitsland of Frankrijk
  •  Aandachtspunten waar op te letten
 • Fiscale aspecten bij grensoverschrijdend werken en wonen
  • Belastingverdrag Nederland – België / Duitsland / Frankrijk
  • Ontslaguitkering
  • Keuzerecht wet IB 2001
   •  Hypotheekrenteaftrek
   •  Lijfrenteaftrek
   •  Mogelijke sanctiebepalingen (terugploeg- / inhaalregeling)
  • Personenbelasting België
   • Gemeentebelasting
   • Woonbonus (aftrekpost eigen woning)
  • Administratieve begeleiding
   • M-biljet (emigratie- / immigratiebiljet)
   • Voorlopige aanslag
   • Bruto/netto berekeningen
 • Sociale zekerheidsaspecten bij grensoverschrijdend werken en wonen
  • In welk land ben ik sociaal verzekerd?
  • Consequenties AOW / WW / AO
  • Administratieve begeleiding
   • Digid / elektronische handtekening
   • Toeslagen
   • Aanvragen Anw
   • Aanvragen AOW
   • Vrijwillige verzekering AOW/Anw SVB
 • Juridische aspecten bij grensoverschrijdend werken en wonen
  • Erf- en schenkbelasting
  • Samenwonen
  • Huwen
  • Testament
 • Ziektekostenverzekering
  • Zvw
  • AWBZ
  • Aanvullende verzekeringen
  • Meeverzekerde gezinsleden
  • Wijzigingen op pensioendatum

Wat doen we niet?

[r]emigratiedesk bemiddelt niet in producten (hypotheken, beleggingen, verzekeringen etc.). Het kan zijn dat dit voor u wel interessant is. In voorkomend geval zullen wij u adviseren voor dit onderdeel elders te rade te gaan. [r]emigratiedesk werkt hiervoor samen met een aantal partners. [r]emigratiedesk heeft echter geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen.

Oriënteren/telefonisch contact

Het telefonisch contact is bedoeld om geheel vrijblijvend te kijken wat [r]emigratiedesk voor u kan betekenen. U krijgt algemene informatie. De voordelen van de werkwijze worden voor u duidelijk. Na afloop van het telefoongesprek kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van de diensten van [r]emigratiedesk.

Adviseren

Afhankelijk van uw behoefte kunt u kiezen voor een coachingstraject waarbij de wijzigingen in uw persoonlijke situatie bij grensoverschrijdend wonen en werken en beeld worden gebracht eventueel aangevuld met een stappenplan en/of een uitgebreid advies c.q. financieel rapport. Vervolgens kunt u besluiten om dit stappenplan zelf uit te voeren of u (op onderdelen) te laten begeleiden door [r]emigratiedesk.

Beloning

U betaalt [r]emigratiedesk voor de diensten die voor u verricht worden. [r]emigratiedesk werkt op uurbasis. Voor administratieve begeleiding (invullen van bepaalde documenten) is vaak sprake van een vast tarief (informeer naar de tarievenkaart). Het uurtarief bedraagt € 100,- inclusief btw.

Onze ervaring is dat u vooraf wilt weten waar u aan toe bent. Vandaar dat  [r]emigratiedesk altijd een inschatting maakt van het aantal te besteden uren (voorbereidingstijd, het gesprek, uitwerkingen en mogelijke vervolgacties) met een specificatie van de verrichten werkzaamheden. Indien de werkzaamheden vooraf moeilijk in te schatten zijn, wordt gewerkt met een bandbreedte (bijvoorbeeld tussen de 6 – 10 uur). Hierdoor komt u nooit voor verrassingen te staan. Indien u tijdens het traject meerdere werkzaamheden aan [r]emigratiedesk wenst uit te besteden worden hier aparte afspraken over gemaakt en zal er een aanvulling op het dienstverleningsdocument plaatsvinden.

Wat verwacht [r]emigratiedesk van u?

[r]emigratiedesk verwacht dus ook een paar dingen van u:

Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met onze afspraken en uw verwachtingen, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van het advies van belang zijn. Er wordt ervan uitgegaan dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is.

Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of er zich wijzigingen voordoen m.b.t. verzekerde zaken, verwacht [r]emigratiedesk dat u dit tijdig doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke zaken onbelicht blijven. Onder wijzigingen in uw persoonlijke situatie vallen onder andere remigratie, verhuizen, wijziging van werkgever, meerdere werkgevers (bijbaantje), gaan samenwonen / huwen /scheiden, overlijden, afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, werkloos / arbeidsongeschikt raken e.d.

Ondanks het feit dat we met de grootste zorgvuldigheid trachten te werken verwachten wij van u dat u altijd de gegevens uit de ontvangen stukken controleert op juistheid en eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.

Het spreekt voor zich dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld zal worden.

Klachtenregeling
[r]emigratiedesk streeft ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Het is echter nooit helemaal uit te sluiten dat er fouten worden gemaakt. In dat geval hoort [r]emigratiedesk dat graag. Uiteraard is [r]emigratiedesk nooit aansprakelijk als u onjuiste, te late of onvolledige informatie hebt verstrekt of als er sprake is van overmacht. Als u een klacht heeft zal [r]emigratiedesk haar uiterste best doen om die naar tevredenheid op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u door middel van een brief of e-mailbericht uw ongenoegen kenbaar maken aan de Klachtencoördinator.