Profiel
Inhoudsopgave
Profiel
Werkervaring
Alle pagina's

                               alt

Wie ben ik?                                           

Ik woon in de grensstreek Nederland, België en Duitsland. Ik heb veel vrienden, kennissen en relaties de grens over zien trekken. Veelal met succes. Maar vaak ook te onvoorbereid waardoor achteraf problemen ontstonden of zelfs tot remigratie hebben geleid.

Mijn ervaring is dat het emigratie aspect, met alle positieve maar soms ook iets minder positieve aspecten, vaak over het hoofd gezien wordt, net omdat de landen België en Duitsland dichtbij en waarschijnlijk zo vertrouwd zijn. De gedachte dat alles wel ongeveer hetzelfde blijft, heeft doorgaans de overhand. Frankrijk is iets verder weg maar toch ook nog zeer vertrouwd. We hebben er immers al vaak menig vakantie doorgebracht.

Als Financieel Planner vind ik dat dit anders moet. Vandaar dat ik in 2003 samen met een aantal andere auteurs de boeken "Als verhuizen emigreren is, wonen in België / Duitsland en werken in Nederland" uitgegeven heb, waarin de meeste aspecten aan bod komen die bij emigratie om de hoek komen kijken.

Het aantal vragen die ik kreeg voor hulp, advies en begeleiding steeg enorm, waardoor ik in 2010 besloten heb om [r]emigratiedesk op te richten. [r]emigratiedesk stelt zich als doel om een innovatieve en kundige dienstverlener te zijn op het gebied van grensoverschrijdend advies m.b.t. wonen en werken België, Duitsland en de aankoop van een 1e of 2e woning in Frankrijk. En dit zonder dat relaties bij tientallen verschillende partijen moeten aankloppen om de voor hen noodzakelijke informatie te ontvangen.

Met betrekking tot de fiscale en sociale zekerheidsstatus kunnen er wijzigingen optreden. Bovendien spelen erf- en successierechtelijke aspecten een rol. De in Nederland opgestelde huwelijkse voorwaarden en/of testament kunnen in België, Duitsland of Frankrijk anders uitpakken dan gepland.

Echter, ook Belgen en Duitsers die in Nederland komen werken, krijgen te maken met dezelfde problematiek. Ook zij gaan over op een ander fiscaal en sociaal zekerheidsstelsel. Ook deze doelgroep kan [r]emigratiedesk behulpzaam zijn. Evenals het bedrijfsleven dat werknemers aanneemt aan beide kanten van de grens.

Het succes van een [r]emigratietraject schuilt mijns inziens in kennis en structuur. Vandaar dat ik bij mijn relaties steeds werk met een eenvoudig stappenplan ([r]emigratiehandleiding). Waar moet men rekening mee houden, wat moet men op korte termijn regelen en wat is wenselijk om te regelen? Op deze  wijze wordt de kluwen van wet- en regelgeving en administratieve ballast teruggebracht naar een overzichtelijk plan welk men moet “doorlopen”. `Bij mijn trainingen streef ik naar maatwerk. Ik werk met eenvoudige hand-outs en geef altijd een overzicht van beschikbare literatuur en betrouwbare websites.

Als onafhankelijke partij kan ik objectieve informatie verstrekken. Ik schets als [r]emigratiecoach een totaalbeeld op zowel fiscaal, sociaal zekerheid als juridisch gebied. Tevens kan ik het bedrijfsleven c.q. de financiële advieswereld wegwijs maken in grensoverschrijdend adviseren.

Naar mijn mening is het belangrijk dat zowel in een begeleidings- en trainingstraject er een bepaalde mate van vertrouwen is, de zogeheten 'klik'. Vandaar bied ik vantevoren een gratis kennismakingsgesprek aan van ruim een half uur. Hierin krijgt u de gelegenheid om uw persoonlijke situatie toe te lichten. U kunt zo een goed beeld krijgen van wie ik ben, wat u van mij kunt verwachten en of er een goede kans is dat ik de oplossingen kan aandragen die u nodig heeft. Afhankelijk van de aard van de opdracht en na overleg met u werk ik samen met zelfstandige partners.

U ontvangt zodoende de noodzakelijke informatie op het gebied van wet- en regelgeving en praktische aspecten aan beide kanten van de grens. En dit zonder dat u hier uren mee kwijt bent en vaak van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Mijn slogan is:

      Een goede voorbereiding is het halve werk!

Zowel als u zelf [r]emigreert maar ook als u besluit aan de andere kant van de grens te gaan werken of indien u werknemers van over de grens aanneemt. [r]emigratiedesk wil u hier heel graag behulpzaam bij zijn!