[r]emigreren
Inhoudsopgave
[r]emigreren
Wie kunnen bij [r]emigratiedesk terecht?
[r]emigreren valt te leren evenals grensarbeid.
[r]emigratiedesk en de 1 loket gedachte!
Alle pagina's

 

[r]emigratie is van alle tijden.

Verhuizen binnen de Europese Unie is een fundamenteel recht. Nederlanders die naar België, Duitsland of Frankrijk verkassen maken gebruik van ’het vrij verkeer van personen’. De rechten van Nederlanders die naar België, Duitsland of Frankrijk verhuizen zijn vastgelegd in de Europese Verdragen. Die regelen het verblijfrecht en voorkomen dat er sociale rechten worden aangetast. Belastingverdragen voorkomen dat men helemaal niet of dubbel belast wordt. Verhuizen naar België, Duitsland of Frankrijk lijkt dus simpel. Maar niets is minder waar. Want naast de verschillen in taal en cultuur zijn er niet te onderschatten verschillen in de sociale en fiscale stelsels.   Men spreekt ook wel van:

alt

"Doolhof om de grenspaal"

Bent u van plan om over de grens te gaan wonen of werken of heeft u deze stap inmiddels al gezet, dan wordt u geconfronteerd met een wir-war van regelgeving op het gebied van fiscale, sociale zekerheid- en estateplannings aspecten.

 

In dit doolhof van regelgeving fungeert [r]emigratiedesk, als navigator om u veilig uw doel te laten bereiken.

  

 


 Wie kunnen bij [r]emigratiedesk terecht?

Niet alleen de [r]emigrant maar ook grensarbeiders en personen die een 2e woning in België, Duitsland of Frankrijk willen aankopen, kunnen bij [r]emigratiedesk terecht.

Zowel mensen die willen (gaan) emigreren naar België, Duitsland of Frankrijk als personen die al geëmigreerd zijn en nog tegen zaken aanlopen en met vragen zitten kunnen bij [r]emigratiedesk terecht. Maar ook Nederlandse HR-managers die te maken hebben met werknemers die in België of Duitsland woonachtig zijn of de financiële sector die grensoverschrijdende producten aanbieden kunnen gebruik maken van de diensten van [r]emigratiedesk. Maar ook Belgen of Duitsers die in Nederland (komen) werken kunnen we een helpende hand bieden door hen te informeren over het Nederlands systeem.

“Alles draait om kennis”. Meer dan ooit is dit het geval bij [r]emigratie. Maar dit gaat zeker ook op voor grensarbeid.


[r]emigreren valt te leren evenals grensarbeid.

Opvallend is dat verhuizers zelden beseffen dat het emigratie betreft terwijl men toch te maken krijgt met tal van wijzigingen. Zo moet men in het jaar van emigratie het M-biljet invullen, met dient er rekening mee te houden dat men na emigratie ook te maken krijgt met het Belgisch/Duits belastingsysteem en zo kan bij thuiswerken de sociale zekerheidsplicht ineens switchen naar het woonland. Maar ook Belgen en Duitsers die in Nederland (komen) werken, krijgen te maken met tal van wijzigingen. Voor hen is het Nederlandse belasting- en sociale stelsel volstrekt onbekend.

Maar vaak zitten ook de adviseurs met een probleem. Ze zijn doorgaans op de hoogte van het Nederlands of van het Belgisch c.q. Duits stelsel maar niet van beide stelsels. Dus wat te doen als hun cliënt besluit om net over de grens in België of Duitsland te gaan wonen?

Ervaring heeft geleerd dat ondanks de beschikbare informatie (brochures, internet, diverse instanties e.d.) de emigrant en adviseurs behoefte hebben aan een helpende hand! [r]emigratiedesk wil nu juist in deze behoefte voorzien. Het gaat niet om de producten, maar net om de begeleiding van de [r]emigrant of grensarbeider.  

 


 [r]emigratiedesk en de 1 loket gedachte! 

De toegevoegde waarde van [r]emigratiedesk bestaat uit de helikopterblik. Deze is te omschrijven als het kunnen overzien van meerdere disciplines tegelijkertijd waardoor u een totaalbeeld krijgt van uw eigen persoonlijke situatie met daarbij een leidraad van hoe te handelen. Tevens is [r]emigratiedesk in staat om complexere grensoverschrijdende vraagstukken in een totaalverband op te lossen. Ook kan [r]emigratiedesk voorlichting te geven aan werknemers die grensoverschrijdend wonen en werken.

[r]emigratiedesk streeft ernaar om in grensoverschrijdende situaties bij wonen en werken hoge toegevoegde waarde te bieden door te adviseren vanuit verschillende disciplines. Omdat men bij [r]emigratie naar België, Duitsland, Frankrijk met alle facetten van financieel verantwoordelijk gedrag te maken heeft, zijn er veel onderwerpen die van belang zijn. 

 Een globale opsomming

 • Practische aspecten
  • Inschrijven / uitschrijven
  • Invoer auto / motor etc.
 • Aandachtspunten en procedure verwerven woning in België, Duitsland of Frankrijk
  • Kosten koper
  • Rol makelaar
  • Rol notaris etc.
 • Belastingverdragen
  • Fiscale aspecten m.b.t
   • Inkomsten uit arbeid
   • Winst uit onderneming
   • Pensioen
   • AOW
   • Lijfrente
   • Gouden Handdruk etc.
 • Europese Verordening voor de Sociale Zekerheid
  • Sociale Zekerheid m.b.t.
   • In 1 land werken
   • In meerdere landen werken
   • Ziektekostenverzekering
 • Estateplanning
  • Erf- en successiebelasting
   • Tarieven
   • Wettelijk stelsel etc

De toegevoegde waarde van [r]emigratiedesk bestaat uit de helikopterblik. Deze is te omschrijven als het kunnen overzien van meerdere disciplines tegelijkertijd waardoor u een totaalbeeld krijgt van uw eigen persoonlijke situatie met daarbij een leidraad van hoe te handelen. Tevens is [r]emigratiedesk in staat om complexere grensoverschrijdende vraagstukken in een totaalverband op te lossen. Ook kan [r]emigratiedesk voorlichting te geven aan werknemers die grensoverschrijdend wonen en werken.

 

      Hierdoor krijgen emigranten én adviseurs een leidraad van hoe te handelen.