[r]emigreren - [r]emigreren valt te leren evenals grensarbeid.
Inhoudsopgave
[r]emigreren
Wie kunnen bij [r]emigratiedesk terecht?
[r]emigreren valt te leren evenals grensarbeid.
[r]emigratiedesk en de 1 loket gedachte!
Alle pagina's

[r]emigreren valt te leren evenals grensarbeid.

Opvallend is dat verhuizers zelden beseffen dat het emigratie betreft terwijl men toch te maken krijgt met tal van wijzigingen. Zo moet men in het jaar van emigratie het M-biljet invullen, met dient er rekening mee te houden dat men na emigratie ook te maken krijgt met het Belgisch/Duits belastingsysteem en zo kan bij thuiswerken de sociale zekerheidsplicht ineens switchen naar het woonland. Maar ook Belgen en Duitsers die in Nederland (komen) werken, krijgen te maken met tal van wijzigingen. Voor hen is het Nederlandse belasting- en sociale stelsel volstrekt onbekend.

Maar vaak zitten ook de adviseurs met een probleem. Ze zijn doorgaans op de hoogte van het Nederlands of van het Belgisch c.q. Duits stelsel maar niet van beide stelsels. Dus wat te doen als hun cliënt besluit om net over de grens in België of Duitsland te gaan wonen?

Ervaring heeft geleerd dat ondanks de beschikbare informatie (brochures, internet, diverse instanties e.d.) de emigrant en adviseurs behoefte hebben aan een helpende hand! [r]emigratiedesk wil nu juist in deze behoefte voorzien. Het gaat niet om de producten, maar net om de begeleiding van de [r]emigrant of grensarbeider.