Tarievenkaart 2016

 

  

Tarievenkaart 2016

(1-1-2016)

 

Coaching 

 

·          Informatief consult 1,5 uur (fiscaliteiten / sociale zekerheid / erfrecht)   € 150

         Dit consult is exclusief eventuele administratieve afhandelingen

 

*        E-Coaching: beantwoorden van via mail gestelde korte vragen.   € 50,--

*        E-coaching : beantwoorden van via mail gesteld uitgebreide cq complexe vragen: minimaal € 100,--  + tijdsindicatie.

         U zult vooraf worden geïnformeerd in welke categorie u vraag valt en de geschatte tijdsduur. (uurtarief € 75,--)

 

 

·         Coaching persoonlijke begeleiding per uur € 100

 

 

·         Coachingstrajecten (consult en individueel stappenplan of 2 consulten)

o        Stappenplan (algemene informatie over fiscale, sociale zekerheid en praktische zaken  € 300

o        Ontslagregeling België / Duitsland                               € 300

o        Stappenpln met pensioen gaan België/Duitsland         €300 

 

 

 

Estate Planning (erf- en schenkbelasting)

·         Coaching begeleiding                                  per uur € 100

·        Testamenttraject  België / Duitsland             € 300 - € 500

 

 Administratieve begeleiding

·         M-biljet Particulier (bij emigratie of immigratie) alleenstaanden                                                

·         M-biljet Particulier (bij emigratie of immigratie) gehuwden/fiscaal partners

·         M-biljet particulier complex (bijv. echtscheidingssituaties, lijfrenteproblematiek, bijleenregeling) 

·         Aangifte Particulier C-biljet alleenstaanden

·         Aangifte Particulier C-biljet gehuwden/fiscaal partners 

·         Invullen verdragsverklaring Nederland

·         Aanvragen elektronische handtekening buitenland

·         Aanvragen voorlopige aanslag

·         Aanvragen AOW / offerte vrijwillige AOW/Anw

·         Aanvragen/wijzigen toeslagen

o       Huurtoeslag  

o       Zorgtoeslag

o       Kinderopvang (KOT)

o       Kindgebonden budget

·         Berekening terugploeg/inhaalregeling

·         Berekening Belgische gemeentebelasting

·         Aangifte Belgische personenbelasting

o       Nederlands inkomen en wonen in België

o       Nederlands pensioen en wonen in België

·         Brief Belgische belastingdienst beroep op ontslagregeling

 

 

Vooraf wordt u een indicatie gegeven van het totaal aantal uren dat bij uw vraagstelling benodigd is.

 

 

 

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW